top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverInge Walstra

De gevolgen van Prinsjesdag 2022 op jouw hypotheek en eigen huis.


Vorige week was het Prinsjesdag en nog nooit was er zoveel rumoer langs de route van de Glazen Koets. Het leven is in korte tijd een stuk duurder geworden en dat leidt tot onrust. Daarom wil ik je graag inzicht geven in de voorgestelde maatregelen met impact op de hypotheek- en woningmarkt:


Afbouw van de hypotheekrenteaftrek De afbouw van de hypotheekrenteaftrek leidt tot een maximale aftrek van 36,93%. Tip: het kan interessant zijn om bepaalde kosten nog in 2022 te maken. Bijvoorbeeld als je de hypotheek wilt oversluiten, dan is de boeterente nu nog aftrekbaar tegen maximaal 40%. Bij een boete van € 25.000 levert dat in 2022 ruim € 750 meer belastingvoordeel op dan in 2023.

Verlaging en afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning ("jubelton")

De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt verlaagd naar € 28.947 in 2023. Per 2024 wordt deze schenkingsvrijstelling afgeschaft.


Tip: in 2023 kun je toch nog ruim een ton schenken als je in 2022 alvast een (klein) bedrag onder de verhoogde schenkingsvrijstelling schenkt. Dan vul je dat bedrag in 2023 aan tot maximaal

€ 106.671. De ontvanger moet in 2022 wel aangifte schenkbelasting doen. Als je in 2022 een groot bedrag geschonken krijgt, dan heb je nog tot eind 2024 de tijd om dit aan een eigen huis te besteden.


Wijziging overdrachtsbelasting: de grens van de woningwaarde voor de vrijstelling gaat omhoog De vrijstelling voor de overdrachtsbelasting voor kopers van een eigen huis, die tussen de 18 en 35 jaar oud zijn, gaat omhoog. De grens gaat in 2023 omhoog naar € 440.000 (in 2022 is dat

€ 400.000).


Tip: bepalend voor het bedrag van de vrijstelling is de datum waarop de woning wordt gekocht (levering via de notaris). Als je een woning koopt tussen € 400.000 en € 440.000 dan is het gunstig pas eigenaar te worden in 2023!


Verhoging overdrachtsbelasting beleggingspanden en overig onroerend goed Het algemeen tarief van de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 8,0% naar 10,4%. Dit tarief geldt voor de aankoop van een vakantiewoning, een verhuurwoning, een garagebox of bedrijfsgebouw.


Tip: als je van plan bent onroerend goed aan te kopen om te verhuren en/of te gebruiken als vakantiewoning, dan kan het gunstig zijn dat in 2022 te doen.


Gemeente helpt starters Gemeenten gaan de helft van de koophuizen toewijzen aan eigen inwoners. Het gaat dan om woningen tot de grens van Nationale Hypotheek Garantie (2022: € 355.000; 2023 nog onbekend, maar bij een gemiddelde stijging van de woningen van 10% komt die wellicht op € 390.000!). Nu al mogen gemeenten bij het toewijzen van huurwoningen voorrang geven aan mensen met een lokale binding of een cruciaal beroep. Vanaf volgend jaar geldt dat ook bij koophuizen.


Btw op zonnepanelen naar 0% Particulieren kunnen zonnepanelen kopen zonder btw. Zij hoeven zich hierdoor niet langer te registreren als btw-ondernemer bij de Belastingdienst. Dat scheelt heel veel papierwerk!


Nieuw voorstel afbouw salderingsregeling zonnepanelen De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt pas afgebouwd vanaf 2025.


Gemeentelijke heffingen omhoog door stijging WOZ-waarde De hoogte van gemeentelijke heffingen zijn afhankelijk van de WOZ-waarde. Door de forse stijging van de huizenprijzen zal de WOZ-waarde waarschijnlijk (fors) gaan toenemen en daarmee ook de gemeentelijke heffingen.


Afbouw Wet Hillen: impact bij weinig aftrekbare kosten eigen woning Is het eigenwoningforfait hoger dan de aftrekbare kosten van de hypotheek? Dan wordt deze fiscale bijtelling nog maar voor 83 1/3% in de belastingaangifte gecompenseerd. Dat was een paar jaar geleden nog 100% en zo ga je in dit geval dus steeds meer belasting betalen wanneer je een lage hypotheek hebt.


Hypotheek aanvragen: het inkomen van je partner telt voor 100% mee voor het bepalen van de maximaal toegestane hypotheeklasten Vanaf 2023 wordt het inkomen van je partner voor 100% meegenomen in de berekening van de maximale hoogte van de hypotheek. In 2022 is dat nog 90%. Dit betekent niet dat het inkomen niet voor 100% werd meegeteld, maar het percentage van je inkomen dat je samen aan hypotheeklasten mag uitgeven stijgt.


Hypotheek aanvragen: minder lenen in 2023 door stijging energielasten? Het is heel waarschijnlijk dat de zgn. "woonquotes" in 2023 verlaagd worden. In gewoon Nederlands: het bedrag dat je kunt lenen op je inkomen wordt hierdoor lager. Dat zit zo: het NIBUD berekent wat verantwoord is en zal de stijgende energielasten en inflatie meewegen. Dat kan een beperkende invloed op de maximale hypotheek hebben.


Lastenverlichting voor stroom en gas De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Er komt per januari 2023 een prijsplafond voor stroom en gas tot aan een gemiddeld verbruik

  • Er is een energietoeslag van € 1.300 voor kwetsbare huishoudens

  • De energierekening voor huishoudens gaat al per 1 november 2022 omlaag

  • Energiebedrijven moeten vaste (meerjarige) energiecontracten gaan aanbieden

Dit document is met grote zorg samengesteld en geïnspireerd op een artikel van Centraal Beheer. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen.


20 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page